You are here:

Článek 49 - Zásady zákonnosti a přiměřenosti trestných činů a trestů

Článek 49 - Zásady zákonnosti a přiměřenosti trestných činů a trestů

  1. Nikdo nesmí být odsouzen za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, nebylo podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva trestným činem. Rovněž nesmí být uložen trest přísnější, než jaký bylo možno uložit v době spáchání trestného činu. Pokud poté, co již byl trestný čin spáchán, stanoví zákon mírnější trest, uloží se tento mírnější trest.
  2. Tento nebrání souzení a potrestání za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, bylo trestné podle obecných zásad uznávaných mezinárodním společenstvím.
  3. Výše trestu nesmí být nepřiměřená trestnému činu.

55 results found

0 results found

0 results found

3 results found

0 results found