You are here:

Член 49 - Принципи на законност и пропорционалност на престъплението и наказанието

Член 49 - Принципи на законност и пропорционалност на престъплението и наказанието

 1. Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което в момента на извършването му не е представлявало престъпление съгласно националното или международното право. По същия начин, не може да бъде налагано по-тежко наказание от това, което е било приложимо към момента на извършване на престъплението. Ако в по-късен момент след престъплението законът предвижда по-леко наказание, трябва да се приложи това наказание.
 2. Настоящият член не засяга осъждането и наказанието на лице, виновно за действие или бездействие, което в момента на извършването му е било престъпление по смисъла на общите принципи, признати от всички народи.
 3. Тежестта на наказанията не трябва да бъде несъразмерна спрямо престъплението.

 • Sweden / Supreme Court / 461-11
  BillerudKorsnäs Sweden Ltd v Swedish Environmental Protection Agency
  Decision date:
  25 Feb 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Sweden / Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Environment
 • Sweden / Supreme Court / Ö2785-12
  R.G. v Public Prosecutor’s Office
  Decision date:
  20 Feb 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Sweden / Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Transport
 • CJEU - C 295/12 P / Opinion
  Telefónica and Telefónica de España v Commission
  Decision date:
  26 Sep 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Wathelet
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 508/11 P / Judgment
  Eni SpA v European Commission
  Decision date:
  08 May 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 501/11 P / Opinion
  Schindler Holding Ltd and Others v European Commission and Others
  Decision date:
  18 Apr 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Type:
  Opinion
 • Italy / Court of Cassation, Third Criminal Section / 10095
  N.M.G.
  Decision date:
  10 Jan 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Italy / Court of Cassation (Third Criminal Section)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Portugal / Supreme Court of Justice / 211/12.6YRCBR.S1
  Portuguese citizen v Coimbra Appeals Court
  Decision date:
  09 Jan 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Portugal / Supreme Court of Justice
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU - C 396/11 / Opinion
  Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa v Ciprian Vasile Radu
  Decision date:
  18 Oct 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • Austria / Supreme Administrative Court / 2012/09/0059
  (a) An anonymised Austrian national (b) Independent Administrative Penal (Unabhängiger Verwaltungssenat) of Upper-Austria (Oberösterreich)
  Decision date:
  06 Sep 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  Free movement and equality
 • CJEU - Joined cases C 628/10 P and C 14/11 P / Judgment
  Alliance One International Inc. and Others v European Commission and Others
  Decision date:
  19 Jul 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision

55 results found

0 results found

0 results found

3 results found

0 results found