You are here:

Член 49 - Принципи на законност и пропорционалност на престъплението и наказанието

Член 49 - Принципи на законност и пропорционалност на престъплението и наказанието

 1. Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което в момента на извършването му не е представлявало престъпление съгласно националното или международното право. По същия начин, не може да бъде налагано по-тежко наказание от това, което е било приложимо към момента на извършване на престъплението. Ако в по-късен момент след престъплението законът предвижда по-леко наказание, трябва да се приложи това наказание.
 2. Настоящият член не засяга осъждането и наказанието на лице, виновно за действие или бездействие, което в момента на извършването му е било престъпление по смисъла на общите принципи, признати от всички народи.
 3. Тежестта на наказанията не трябва да бъде несъразмерна спрямо престъплението.

 • Portugal / Court of Appeal of Oporto / 1751/10.7TXPT-H.P1
  Plaintiff v Public Prosecutor
  Decision date:
  04 Jul 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Portugal / Court of Appeal of Porto
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • France / Court of Cassation / 11-83319
  Ms Martine X. v Court of Appeal of Poitiers
  Decision date:
  05 Jun 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Cassation
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Transport
 • Austria / Supreme Administrative Court / 2011/09/0188 (connected with 2011/09/0189)
  (a) Two anonymised persons (b) Independent Administrative Penal (Unabhängiger Verwaltungssenat) of Salzburg
  Decision date:
  22 Mar 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  Free movement and equality
 • CJEU - C 17/10 / Judgment
  Toshiba Corporation et al v Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Czech competition authority)
  Decision date:
  14 Feb 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - Joined cases C 628/10 P and C 14/11 P / Opinion
  Alliance One International Inc. and Others v European Commission and Others
  Decision date:
  12 Jan 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 272/09 P / Judgment
  KME Germany AG, KME France SAS, KME Italy SpA v Commission
  Decision date:
  08 Dec 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-405/10 / Judgment
  Özlem Garenfeld Criminal proceedings against QB
  Decision date:
  10 Nov 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:722
 • CJEU - C 352/09 P / Judgment
  ThyssenKrupp Nirosta GmbH v European Commission
  Decision date:
  29 Mar 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • Germany / Higher Regional Court Stuttgart / Az.: 1 Ausl. (24) 1246/09
  B v. Audiencia Provincial de B./Spanien
  Decision date:
  25 May 2010
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Higher Regional Court Stuttgart
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:DE:OLGSTUT:2010:0225.1AUSL.(24)1246.09.0A
 • CJEU - C 303/05 / Judgment
  Advocaten voor de Wereld VZW v Leden van de Ministerraad
  Decision date:
  03 May 2007
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  EU:C:2007:261

55 results found

0 results found

0 results found

3 results found

0 results found