You are here:

Článok 49 - Zásady zákonnosti a primeranosti trestných činov a trestov

Článok 49 - Zásady zákonnosti a primeranosti trestných činov a trestov

1. Nikoho nemožno odsúdiť za konanie alebo opomenutie, ktoré v čase, keď bolo spáchané, nebolo podľa vnútroštátneho alebo medzinárodného práva trestným činom. Takisto nesmie byť uložený trest prísnejší, než aký bolo možné uložiť v čase spáchania trestného činu. Ak po spáchaní trestného činu zákon ustanovuje miernejší trest, uloží sa tento trest. 2. Tento článok nebráni súdeniu a potrestaniu osoby za konanie alebo opomenutie, ktoré v čase, keď bolo spáchané, bolo trestné podľa všeobecných právnych zásad uznávaných spoločenstvom národov. 3. Prísnosť trestov nesmie byť neprimeraná trestnému činu.

 • Portugal / Court of Appeal of Oporto / 1751/10.7TXPT-H.P1
  Plaintiff v Public Prosecutor
  Decision date:
  04 Jul 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Portugal / Court of Appeal of Porto
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • France / Court of Cassation / 11-83319
  Ms Martine X. v Court of Appeal of Poitiers
  Decision date:
  05 Jun 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Cassation
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Transport
 • Austria / Supreme Administrative Court / 2011/09/0188 (connected with 2011/09/0189)
  (a) Two anonymised persons (b) Independent Administrative Penal (Unabhängiger Verwaltungssenat) of Salzburg
  Decision date:
  22 Mar 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  Free movement and equality
 • CJEU - C 17/10 / Judgment
  Toshiba Corporation et al v Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Czech competition authority)
  Decision date:
  14 Feb 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - Joined cases C 628/10 P and C 14/11 P / Opinion
  Alliance One International Inc. and Others v European Commission and Others
  Decision date:
  12 Jan 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 272/09 P / Judgment
  KME Germany AG, KME France SAS, KME Italy SpA v Commission
  Decision date:
  08 Dec 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-405/10 / Judgment
  Özlem Garenfeld Criminal proceedings against QB
  Decision date:
  10 Nov 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:722
 • CJEU - C 352/09 P / Judgment
  ThyssenKrupp Nirosta GmbH v European Commission
  Decision date:
  29 Mar 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 303/05 / Judgment
  Advocaten voor de Wereld VZW v Leden van de Ministerraad
  Decision date:
  03 May 2007
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  EU:C:2007:261

55 results found

0 results found

0 results found

3 results found

0 results found