19
August
2022
CS, DE, ES, FR, HU, IT, NL, PL, RO versions now available
16 November 2022

Μελετεσ περιπτωσhσ σχετικα με τον χαρτη — Εγχειριδιο εκπαιδευτη

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης») συνιστά τη διακήρυξη δικαιωμάτων της ΕΕ. Λειτουργεί πάντα δεσμευτικά για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ καθώς και τα κράτη μέλη, όταν αυτά δρουν εντός του πεδίου εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης. Ωστόσο, η εκτίμηση του εάν μια συγκεκριμένη υπόθεση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης παρουσιάζει δυσκολίες. Για αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητη η κατάρτιση των ασκούντων νομικά επαγγέλματα και η παροχή σε αυτούς εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη όπως ορίζεται στο άρθρο 51 αυτού. Το παρόν εγχειρίδιο εκπαιδευτή έχει ως στόχο να παρέχει καθοδήγηση τόσο σε επίπεδο οργάνωσης όσο και σε επίπεδο υλοποίησης των εν λόγω προγραμμάτων κατάρτισης με βάση μια σειρά από μελέτες περίπτωσης, οι οποίες θα εμπλουτιστούν μελλοντικά.
Overview

Το κοινό-στόχος, του οποίου η κατάρτιση σε θέμα- τα που αφορούν τον Χάρτη και το πεδίο εφαρμογής του είναι αναγκαία, δεν περιορίζεται στα μέλη του δικαστικού σώματος και στους δικηγόρους. Όπως επεσήμανε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Η πρόληψη των παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων απαιτεί επαρκή κατάρτιση όλων των συντελεστών στην αλυσίδα επιβολής του Χάρτη, συμπεριλαμβανομένων των ΕΟΑΔ, των φορέων ισότητας και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. […] Το Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημα- σία των πανεπιστημίων και των σχολών κατάρτι- σης των ασκούντων νομικά επαγγέλματα για την προώθηση των γνώσεων σχετικά με τον Χάρτη, μέσω δραστηριοτήτων ακαδημαϊκής έρευνας και κατάρτισης, καθώς και σε συνεργασία με τα θεσμι- κά όργανα της Ένωσης, τις εθνικές αρχές και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.»

Το Συμβούλιο επίσης κάλεσε «τα κράτη μέλη να δι- ερευνήσουν περαιτέρω τρόπους για τη βελτίωση των γνώσεων του δικαστικού σώματος και άλλων επαγγελματιών του κλάδου της δικαιοσύνης ως προς τον Χάρτη, αξιοποιώντας ειδικό εκπαιδευτι- κό υλικό, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων ηλε- κτρονικής μάθησης», προτείνοντας στα κράτη 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2021), Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εφαρμογής του Χάρ- τη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένω- ση, 8 Μαρτίου 2021, σελίδα 5, URL: https://data.consilium. europa.eu/doc/document/ST-6795-2021-INIT/el/pdf 2 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2021), ό.π., σελίδα 9, URL: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST- 6795-2021-INIT/el/pdf μέλη να ενθαρρύνουν τις διάφορες κοινότητες των ασκούντων νομικά επαγγέλματα να δώσουν νέα έμ- φαση στην εφαρμογή του Χάρτη σε εθνικό επίπεδο επίσης μέσω της αξιοποίησης των εκπαιδευτικών πόρων και εργαλείων που έχει αναπτύξει ο Οργανι- σμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA).

Ο FRA είναι ο ανεξάρτητος, εξειδικευμένος οργανι- σμός της ΕΕ για την παροχή βοήθειας και συμβου- λών στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σύμφωνα με τις διαπι- στώσεις του FRA, οι δυνατότητες του Χάρτη σε εθνικό επίπεδο δεν αξιοποιούνται ακόμα πλήρως. Σε αυτό το πλαίσιο, ο FRA άρχισε να αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό, όπως κύκλους ηλεκτρονικής μάθησης, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από εκ- παιδευτές στο πλαίσιο της κατάρτισης σχετικών ομάδων απαρτιζόμενων από ασκούντες νομικά επαγγέλματα. Το παρόν εγχειρίδιο εκπαιδευτή έχει ως στόχο να παρέχει καθοδήγηση τόσο σε επί- πεδο οργάνωσης όσο και σε επίπεδο υλοποίησης των εν λόγω προγραμμάτων κατάρτισης με βάση μια σειρά από μελέτες περίπτωσης, οι οποίες θα εμπλουτιστούν μελλοντικά. Σχόλια και προτάσεις μπορούν να αποσταλούν στη διεύθυνση charter@ fra.europa.eu. Η βέλτιστη χρήση του εγχειριδίου επιτυγχάνεται σε συνδυασμό με άλλους πόρους του FRA σχετικά με τον Χάρτη και αντίστοιχο υλι- κό όπως η βάση δεδομένων Charterpedia (https:// fra.europa.eu/en/eu-charter/fra-charter-resources) και το εγχειρίδιο «Εφαρμογή του Χάρτη των Θε- μελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νομοθεσία και στη χάραξη πολιτικής σε εθνικό επίπεδο».