19
August
2022
CS, DE, ES, FR, HU, IT, NL, PL, RO versions now available
16 November 2022

Studije slučajeva povezane s poveljom – Priručnik za instruktore

Povelja Europske unije o temeljnim pravima predstavlja zbirku najvažnijih prava EU-a. Uvijek obvezuje institucije Europske unije i države članice kada djeluju unutar područja primjene prava EU-a. Međutim, nije lako procijeniti je li konkretan slučaj obuhvaćen područjem primjene prava EU-a. Stoga je pravnim stručnjacima potrebno omogućiti osposobljavanje i materijale za osposobljavanje kako bi razumjeli područje primjene Povelje kako je navedeno u njezinu članku 51. Cilj je ovog priručnika za instruktore pružiti smjernice i za organizaciju i provedbu takvog osposobljavanja na temelju niza studija slučajeva, koji će se u budućnosti proširiti.
Pregled

Ciljna publika kojoj je potrebno osposobljavanje o Povelji i njezinu području primjene ne uključuje samo sudstvo i odvjetnike koji obavljaju odvjetničku djelatnost. Kao što je Vijeće Europske unije istaknulo: „Sprečavanje kršenja temeljnih prava zahtijeva odgovarajuće osposobljavanje svih sudionika u lancu provedbe Povelje, uključujući nacionalne institucije za ljudska prava, tijela za ravnopravnost i organizacije civilnog društva. […] Vijeće naglašava važnost sveučilišta i ustanova za osposobljavanje pravnih djelatnika u promicanju znanja o Povelji putem akademskih i istraživačkih aktivnosti osposobljavanja, također u suradnji s institucijama Unije, nacionalnim tijelima i organizacijama civilnog društva.”

Vijeće je također pozvalo „države članice da istraže daljnje mogućnosti za poboljšanje razine znanja pravosuđa i drugih pravnih stručnjaka o Povelji, oslanjajući se na posebne materijale za osposobljavanje, uključujući alate za e-učenje.”, te je predložilo da države članice potiču različite zajednice pravnih stručnjaka da ponovno stave naglasak na primjenu Povelje na nacionalnoj razini također upotrebom resursa i materijala za osposobljavanje koje je izradila Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA).

FRA je nezavisno stručno tijelo Europske unije za temeljna prava odgovorno za pružanje pomoći i savjeta o temeljnim pravima Europskoj uniji i njezinim državama članicama. Nalazi FRA-e pokazuju da potencijal Povelje još nije u potpunosti iskorišten na nacionalnoj razini. U tom je kontekstu FRA počela izrađivati materijale za osposobljavanje, uključujući tečajeve e-učenja, koje instruktori mogu upotrebljavati kad provode osposobljavanje o Povelji za odgovarajuće skupine pravnih stručnjaka. Cilj je ovog priručnika za instruktore pružiti smjernice i za organizaciju i provedbu takvog osposobljavanja na temelju niza studija slučajeva, koji će se u budućnosti proširiti. Primjedbe i prijedlozi mogu se poslati na charter@fra.europa.eu. Priručnik je najbolje upotrebljavati zajedno s drugim resursima i materijalima FRA-e o Povelji kao što su baza podataka Charterpedia (https://fra.europa.eu/en/eu-charter) i priručnik „Primjena Povelje Europske unije o temeljnim pravima u izradi zakonodavstva i oblikovanju politika na nacionalnoj razini”.