19
August
2022

Studii de caz privind carta – Manual pentru formatori

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (CDFUE) constituie Declarația UE a drepturilor. Aceasta are întotdeauna caracter obligatoriu pentru instituțiile UE și statele membre atunci când acționează în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii. Nu este însă nici pe departe ușor să se aprecieze dacă o cauză concretă intră în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii. Acesta este motivul pentru care este necesar să se asigure formarea practicienilor în domeniul dreptului și să se pună la dispoziția acestora materiale de formare ca să poată înțelege domeniul de aplicare al cartei, astfel cum este prevăzut la articolul 51. Acest manual pentru formatori își propune să ofere îndrumări privind atât organizarea, cât și implementarea unor astfel de ateliere de formare bazate pe o serie de studii de caz, care vor fi extinse în viitor.
Prezentare generală

Publicul-țintă care are nevoie de formare privind carta și domeniul de aplicare al acesteia nu include doar magistrați și practicieni în domeniul dreptului. Așa cum a subliniat Consiliul Uniunii Europene: „Prevenirea încălcărilor drepturilor fundamentale necesită o formare adecvată a tuturor actorilor din lanțul de asigurare a respectării cartei, inclusiv a instituțiilor naționale pentru drepturile omului (INDO), a organismelor de promovare a egalității și a organizațiilor societății civile. […] Consiliul subliniază importanța universităților și a școlilor de formare a practicienilor din domeniul dreptului în promovarea cunoștințelor privind carta, prin activități academice de cercetare și formare, inclusiv în cooperare cu instituțiile Uniunii, cu autoritățile naționale și cu organizațiile societății civile”.

De asemenea, Consiliul a invitat „statele membre să exploreze în continuare modalități de îmbunătățire a competenței magistraților și a altor practicieni din domeniul justiției cu privire la cartă, pe baza unor materiale de formare specifice, inclusiv a unor instrumente de învățare online”, sugerând statelor membre să încurajeze diferitele comunități de practicieni în domeniul dreptului să pună un accent reînnoit pe aplicarea cartei la nivel național, inclusiv apelând la resursele și materialele de formare elaborate de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA).

FRA este organismul independent specializat în materie de drepturi fundamentale al UE care oferă Uniunii Europene și statelor sale membre asistență și recomandări în domeniul drepturilor fundamentale. Constatările FRA arată că nu s-a valorificat încă pe deplin potențialul cartei la nivel național. În acest context, FRA a început să elaboreze materiale de formare, inclusiv cursuri de învățare online, care pot fi utilizate de formatori la cursurile lor de formare în domeniul cartei pentru grupuri relevante de practicieni în domeniul dreptului. Acest manual pentru formatori are ca scop furnizarea de orientări privind atât organizarea, cât și predarea efectivă a acestor cursuri de formare pe baza unei serii de studii de caz, care va fi completată în viitor. Puteți trimite comentarii și sugestii la adresa charter@fra.europa.eu. Manualul se utilizează cel mai bine în combinație cu alte resurse ale FRA privind carta și cu materiale precum baza de date Charterpedia (https://fra.europa.eu/en/eucharter) și manualul intitulat „Aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în domeniul legiferării și al elaborării de politici la nivel național”.