19
August
2022

A Chartára vonatkozó esettanulmányok - Oktatói kézikönyv

Az Európai Unió Alapjogi Chartája (CFREU) az Európai Unió emberi jogi nyilatkozata. Minden esetben alkalmazandó az uniós intézményekre, az Unióra és az egyes tagállamokra, amikor azok az uniós jogszabályok keretében járnak el. Azt azonban egyáltalán nem könnyű megállapítani, hogy egy konkrét ügy az uniós jog hatálya alá tartozik-e vagy sem. Ezért szükséges az, hogy a jogi szakemberek számára képzést, illetve képzési anyagokat biztosítsunk, hogy megismerhessék a Charta alkalmazási körét, amelyet a Charta 51. cikke határoz meg. Ennek az oktatói kézikönyvnek az a célja, hogy a – későbbiekben bővíthető – esettanulmány-gyűjteményből kiinduló képzések megszervezéséhez és lebonyolításához iránymutatást nyújtson.
Overview

A Chartával és annak alkalmazási körével kapcsolatos képzést igénylő célközönség körébe azonban nem csak az igazságszolgáltatásban dolgozók és a gyakorló jogászok tartoznak bele. Amint arra az Európai Unió Tanácsa rámutatott: „Az alapvető jogok megsértésének megelőzéséhez megfelelő képzést kell biztosítani a Charta végrehajtási láncában részt vevő valamennyi szereplő, köztük a nemzeti emberi jogi intézmények, az egyenlőséggel foglalkozó szervek és a civil társadalmi szervezetek számára. […] A Tanács hangsúlyozza az egyetemek és a jogi szakemberek képzését biztosító iskolák fontos szerepét a Chartával kapcsolatos ismeretek tudományos kutatási és képzési tevékenységek révén történő előmozdításában, többek között az uniós intézményekkel, a nemzeti hatóságokkal és a civil társadalmi szervezetekkel való együttműködés keretében is.”

A Tanács továbbá felszólította a „tagállamokat, hogy vizsgálják meg, milyen további lehetőségek kínálkoznak a bíróságok és egyéb igazságszolgáltatási szakemberek Chartával kapcsolatos szakmai felkészültségének az erősítésére, felhasználva az erre szolgáló képzési anyagokat, többek között e-oktatási anyagokat is”, javasolva, hogy a tagállamok bátorítsák az igaz-ságszolgáltatási szakemberek különböző közösségeit arra, hogy helyezzenek megújult hangsúlyt a Charta nemzeti szintű alkalmazására azzal is, hogy használják EU Alapjogi Ügynökség (FRA) által kínált forrásokat és anyagokat.

Az FRA az uniós jogokkal foglalkozó független uniós szerv, melynek célja, hogy az alapvető jogokkal kapcsolatban segítséget és tanácsot nyújtson az Unió és tagállamai számára. Az FRA megállapításai arra engednek következtetni, hogy a Charta kínálta lehetőségeket nemzeti szinten még nem használják ki teljes mértékben. Erre tekintettel az FRA megkezdte olyan képzési anyagok (többek között e-learning tanfolyamok) kidolgozását, amelyeket az oktatók felhasználhatnak a jogi szakemberek számára a Chartával kapcsolatban nyújtott képzések során. Ennek az oktatói kézikönyvnek az a célja, hogy a – későbbiekben bővíthető – esettanulmány-gyűjteményből kiinduló képzések megszervezéséhez és lebonyolításához iránymutatást nyújtson. Az észrevételeket és javaslatokat a következő címre lehet elküldeni: charter@fra. europa.eu. A leghasznosabb, ha a kézkönyvet más forrásokkal együtt használják. Ilyenek az FRA Chartával kapcsolatos forrásai és az olyan anyagok, mint például a Charterpedia adatbázis (https://fra.europa.eu/en/eucharter) és Az Európai Unió Alapjogi Chartájának nemzeti szinten történő alkalmazása a jogalkotásban és a döntéshozatalban című dokumentum.