19
August
2022
CS, DE, ES, FR, HU, IT, NL, PL, RO versions now available
16 November 2022

Študije primerov, ki se nanašajo na listino – priročnik za izvajalca usposabljanja

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (Listina) je listina pravic EU. Za institucije EU in države članice je zavezujoča vedno, ko delujejo na področju uporabe prava EU. Vendar pa še zdaleč ni preprosto ugotoviti, ali konkretna zadeva spada na področje uporabe prava EU. Delavcem v pravni stroki je zato treba zagotavljati usposabljanje in gradivo za usposabljanje, da se jim omogoči razumevanje področja uporabe Listine, kot je določeno v njenem členu 51. Cilj tega priročnika za izvajalca usposabljanja je zagotoviti smernice tako o organizaciji kot o izvajanju takih usposabljanj na podlagi niza študij primerov, ki se bo v prihodnosti razširil.
Pregled

Ciljna skupina, ki potrebuje usposabljanje o Listini in področju njene uporabe, presega sodstvo in odvetnike. Kot je poudaril Svet Evropske unije: „Za preprečevanje kršitev temeljnih pravic je potrebno ustrezno usposabljanje vseh akterjev v verigi izvrševanja Listine, vključno z NIČP, organi za enakost in organizacijami civilne družbe. […] [Svet] poudarja, da univerze in druge ustanove za usposabljanje delavcev v pravni stroki pomembno prispevajo k spodbujanju znanja o Listini z akademskimi raziskavami in dejavnostmi usposabljanja, tudi v sodelovanju z institucijami Unije, nacionalnimi organi in organizacijami civilne družbe“.

Svet tudi poziva „države članice, naj preučijo nadaljnje možnosti za izboljšanje znanja sodstva in drugih pravosodnih delavcev v zvezi z Listino na podlagi posebnega gradiva za usposabljanje, vključno z orodji za e-učenje“, ter pri tem predlaga, naj države članice spodbujajo različne skupnosti pravosodnih delavcev, naj še bolj poudarjajo uporabo Listine na nacionalni ravni, tudi z uporabo virov in gradiva za usposabljanje, ki jih pripravi Agencija EU za temeljne pravice (FRA).

Agencija FRA je neodvisen strokovni organ EU za temeljne pravice, ki zagotavlja pomoč in svetovanje EU in njenim državam članicam na področju temeljnih pravic. Njene ugotovitve kažejo, da potencial Listine na nacionalni ravni še ni v celoti izkoriščen. Glede na to je začela razvijati gradivo za usposabljanje, vključno s tečaji e-učenja, ki ga lahko uporabljajo izvajalci usposabljanja pri zagotavljanju usposabljanja o Listini zadevnim skupinam pravosodnih delavcev. Cilj tega priročnika za izvajalca usposabljanja je zagotoviti smernice tako o organizaciji kot o izvajanju takih usposabljanj na podlagi niza študij primerov, ki se bo v prihodnosti razširil. Pripombe in predloge lahko pošljete na e-naslov charter@fra.europa.eu. Priročnik je najbolje uporabljati skupaj z drugimi viri in gradivom agencije FRA o Listini, kot sta podatkovna zbirka Charterpedia (https://fra.europa.eu/en/eu-charter) in priročnik „Uporaba Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v pravu in pri oblikovanju politike na nacionalni ravni“.