You are here:

8 artikla - Henkilötietojen suoja

1. Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan.

2. Tällaisten tietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja sen on tapahduttava tiettyä tarkoitusta varten ja asianomaisen henkilön suostumuksella tai muun laissa säädetyn oikeuttavan perusteen nojalla. Jokaisella on oikeus tutustua niihin tietoihin, joita hänestä on kerätty, ja saada ne oikaistuksi.

3. Riippumaton viranomainen valvoo näiden sääntöjen noudattamista.

 • CJEU - C 360/10 / Judgment
  Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) v Netlog NV
  Decision date:
  16 Feb 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 70/10 / Judgment
  Scarlet Extended SA v Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)
  Decision date:
  24 Nov 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:771
 • CJEU - Joined cases C 468/10 and C 469/10 / Judgment
  Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) v Administración del Estado
  Decision date:
  24 Nov 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Third Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 104/10 / Judgment
  Patrick Kelly v National University of Ireland
  Decision date:
  21 Jul 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 543/09 / Judgment
  Deutsche Telekom AG v Germany
  Decision date:
  05 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice
  Type:
  Decision
 • CJEU - Joined cases C 92/09 and C 93/09 / Judgment
  Volker und Markus Schecke GbR, and Hartmut Eifert v Land Hessen
  Decision date:
  09 Nov 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 291/12 / Judgment
  Schwarz v Bochum
  Decision date:
  17 Oct 2003
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision

73 results found

0 results found

3 results found

0 results found

8 results found

0 results found