You are here:

8 artikla - Henkilötietojen suoja

1. Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan.

2. Tällaisten tietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja sen on tapahduttava tiettyä tarkoitusta varten ja asianomaisen henkilön suostumuksella tai muun laissa säädetyn oikeuttavan perusteen nojalla. Jokaisella on oikeus tutustua niihin tietoihin, joita hänestä on kerätty, ja saada ne oikaistuksi.

3. Riippumaton viranomainen valvoo näiden sääntöjen noudattamista.

 • CJEU - C 131/12 / Judgment
  Google Spain
  Decision date:
  13 May 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  COURT (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 288/12 / Judgment
  Commission v. Hungary
  Decision date:
  08 Apr 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  COURT (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 293/12 and C 594/12 / Judgment
  Digital Rights Ireland
  Decision date:
  08 Apr 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 293/12 and 594/12 / Opinion
  Digital Rights Ireland
  Decision date:
  12 Dec 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  ADVOCATE GENERAL Cruz Villalón
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 288/12 / Opinion
  Commission v Hungary
  Decision date:
  10 Dec 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  ADVOCATE GENERAL WATHELET
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 131/12 / Opinion
  Google Spain
  Decision date:
  25 Jun 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  ADVOCATE GENERAL JÄÄSKINEN
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 291/12 / Opinion
  Schwarz v Bochum
  Decision date:
  13 Jun 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 270/11 / Judgment
  Commission v Sweden
  Decision date:
  30 May 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court of Justice of the European Union (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 614/10 / Judgement
  European Commission v Austria
  Decision date:
  16 Oct 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 614/10 / Judgment
  European Commission v Austria
  Decision date:
  16 Oct 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision

73 results found

0 results found

3 results found

0 results found

8 results found

0 results found