You are here:

Artikel 8 - Beskyttelse af personoplysninger

  1. Enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører den pågældende.
  2. Disse oplysninger skal behandles rimeligt, til udtrykkeligt angivne formål og på grundlag af de berørte personers samtykke eller på et andet berettiget ved lov fastsat grundlag. Enhver har ret til adgang til indsamlede oplysninger, der vedrører den pågældende, og til berigtigelse heraf.
  3. Overholdelsen af disse regler er underlagt en uafhængig myndigheds kontrol.

75 results found

0 results found

3 results found

0 results found

8 results found

0 results found