You are here:

8 artikla - Henkilötietojen suoja

1. Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan.

2. Tällaisten tietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja sen on tapahduttava tiettyä tarkoitusta varten ja asianomaisen henkilön suostumuksella tai muun laissa säädetyn oikeuttavan perusteen nojalla. Jokaisella on oikeus tutustua niihin tietoihin, joita hänestä on kerätty, ja saada ne oikaistuksi.

3. Riippumaton viranomainen valvoo näiden sääntöjen noudattamista.

 • Latvia / Supreme Court, Administrative Affairs Division / A420471613 (SKA-276/2017)
  anonymised
  Decision date:
  22 Feb 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
 • CJEU Joined Cases C‑203/15 and C‑698/15 / Judgment
  Tele2 Sverige v. Post och telestyrelsen and Secretary of State for the Home Department v Tom Watson and Others
  Decision date:
  21 Dec 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:970
 • Latvia / Supreme Court, Administrative Department / A420617410 (SKA –15/2016)
  Ltd.”Europark Latvia” v Data State Inspectorate (Datu valsts inspekcija) and third party (anonymised)
  Decision date:
  04 Aug 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Department of Administrative Cases of Supreme Court
  Type:
  Decision
 • Ireland / Court of Appeal / [2016] IECA 231
  Sony Music Entertainment Ireland Ltd & Ors v UPC Communications Ireland Ltd
  Decision date:
  28 Jul 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Appeal
  Type:
  Decision
 • CJEU - Joined Cases C‐203/15 and C‐698/15 / Opinion
  Tele2 Sverige v. Post och telestyrelsen and Secretary of State for the Home Department v Tom Watson and Others
  Decision date:
  19 Jul 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:572
 • Estonia / Supreme Court, Administrative Law Chamber / 3-3-1-84-15
  Antti Tammeoks v Police and Border Guard Board
  Decision date:
  10 Jun 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Administrative Law Chamber of the Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU - C‐582/14 / Opinion
  Patrick Breyer v. Bundesrepublik Deutschland
  Decision date:
  12 May 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:339
 • Ireland / High Court / [2016] IEHC162
  CRH PLC v The Competition and Consumer Protection Commission
  Decision date:
  04 May 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court
  Type:
  Decision
 • Netherlands / Council of State / ECLI:NL:RVS:2016:560
  Appellant v Head of the Municipal Police
  Decision date:
  02 Mar 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Council of State
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-419/14 / Judgment
  WebMindLicenses Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság
  Decision date:
  17 Dec 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  EU:C:2015:832

73 results found

0 results found

3 results found

0 results found

8 results found

0 results found