You are here:

Articolul 21 - Nediscriminarea

(1) Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.
(2) În domeniul de aplicare a tratatelor și fără a aduce atingere dispozițiilor speciale ale acestora, se interzice orice discriminare pe motiv de cetățenie.

 • CJEU Case C-122/17 / Judgment
  David Smith v Patrick Meade and Others
  Decision date:
  07 Aug 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:631
 • CJEU Case C-256/18 P / Judgment
  Massimo Campailla contre Union européenne
  Decision date:
  07 Aug 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Seventh Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:655
 • Poland / Supreme Court / III UZP 4/18
  Polish Security Insurance Institution (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS) v. D.Ś.
  Decision date:
  02 Aug 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • CJEU Case C-652/16 / Opinion
  Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov v Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite
  Decision date:
  28 Jun 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:514
 • CJEU Case C-246/17 / Judgment
  Ibrahima Diallo v État belge
  Decision date:
  27 Jun 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Free movement and equality
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:499
 • Belgium / Constitutional Court / 77/2018
  E.M. and the non-profit organisation “Aimer Jeunes” v. Belgian State
  Decision date:
  21 Jun 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
 • Latvia / Civil Affairs Division of the Supreme Court Senate / C31247015 (SKC-79/2018)
  Parties have been anonymised
  Decision date:
  06 Jun 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Civil Affairs Division of the Supreme Court Senate
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • CJEU Case C-574/16 / Judgment
  Grupo Norte Facility SA v Angel Manuel Moreira Gómez
  Decision date:
  05 Jun 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:390
 • CJEU Case C-673/16 / Jugdment
  Relu Adrian Coman and Others v Inspectoratul General pentru Imigrări and Ministerul Afacerilor Interne
  Decision date:
  05 Jun 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:385
 • CJEU Case C-483/16 / Judgment
  Zsolt Sziber v ERSTE Bank Hungary Zrt
  Decision date:
  31 May 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Policy area:
  Consumers
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:367

67 results found

0 results found

4 results found

0 results found

3 results found

0 results found