You are here:

Articolul 21 - Nediscriminarea

(1) Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.
(2) În domeniul de aplicare a tratatelor și fără a aduce atingere dispozițiilor speciale ale acestora, se interzice orice discriminare pe motiv de cetățenie.

 • CJEU - C-221/15 / Opinion
  Openbaar Ministerie v. Etablissements Fr. Colruyt NV
  Decision date:
  21 Apr 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:288
 • Poland / Supreme Court / IV CSK 270/15
  S.W. v University Hospital
  Decision date:
  16 Mar 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 122/15 / Opinion
  Preliminary Ruling Request from the Finnish Administrative Court
  Decision date:
  28 Jan 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:65
 • Belgium / Constitutional Court / 2/2016
  The Institute for the equality for women and a private individual (anonymous) v Council of Ministers
  Decision date:
  14 Jan 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 432/14 / Judgment
  O v Bio Philippe Auguste SARL
  Decision date:
  01 Oct 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Seventh Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2015:643
 • Netherlands / Supreme Court / 14/02392
  Accused v Public Prosecutor
  Decision date:
  29 Sep 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Free movement and equality
 • France / State Council / 383664
  M. Q. v the French Republic (request to annul an Order)
  Decision date:
  11 May 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  State Council (High Administrative Court)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU Case C-528/13 /Judgment
  Geoffrey Léger v Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes and Etablissement français du sang
  Decision date:
  29 Apr 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Public Health
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2015:288
 • United Kingdom / Court of Appeal, civil division / A2/2013/3062
  Benkharbouche/Janah v Sudan Embassy/Libya
  Decision date:
  05 Feb 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • Germany / Federal Social Court / B 11 AL 5/14 R
  Woman v Employment Agency
  Decision date:
  06 Aug 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Germany / Federal Social Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy

67 results found

0 results found

4 results found

0 results found

3 results found

0 results found