You are here:

Articolul 21 - Nediscriminarea

(1) Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.
(2) În domeniul de aplicare a tratatelor și fără a aduce atingere dispozițiilor speciale ale acestora, se interzice orice discriminare pe motiv de cetățenie.

 • CJEU - C 354/13 / Opinion
  FOA, acting on behalf of Karsten Kaltoft v Kommunernes Landsforening (KL), acting on behalf of the Municipality of Billund
  Decision date:
  17 Jul 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Jääskinen
  Type:
  Opinion
 • CJEU Case C-528/13 / Opinion
  Geoffrey Léger v Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes and Etablissement français du sang
  Decision date:
  17 Jul 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Public Health
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:2112
 • CJEU - C 356/12 / Judgment
  Glatzel
  Decision date:
  22 May 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  COURT (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
 • Poland / Supreme Court / I PK 276/13
  S.W. v Polish Railways
  Decision date:
  09 May 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Poland / Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • CJEU Case C-483/12 / Judgment
  Pelckmans Turnhout NV v Walter Van Gastel Balen NV and Others
  Decision date:
  08 May 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:304
 • Greece / Council of State / 1113/2014
  A natural person v the Minister of Justice
  Decision date:
  20 Mar 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Council of State
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • Luxembourg / Administrative Court / 29435Ca
  Mme ... et consorts v ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers
  Decision date:
  11 Feb 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Luxembourg / Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Spain / High Court, social division / 28/2014
  Federation of services to citizenship of CCOO (Trade Union Workers Commission), Federation of Transport, Communication and Sea Workers of UGT (Workers General Union), Unión Sindical Obrera, Intercentros Unipost S.A. committee, union section USO, union section CGT and union section UGT
  Decision date:
  11 Feb 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Spain / Spanish High Court (Social Division, section 1)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • CJEU - Joined Cases C 199/12 to C 201/12 / Judgment
  X., Y. and Z. v Minister voor Immigratie en Asiel
  Decision date:
  07 Nov 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 195/12 / Judgment
  Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA v Région wallonne Région wallonne
  Decision date:
  26 Sep 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision

67 results found

0 results found

4 results found

0 results found

3 results found

0 results found