You are here:

Artikel 21 - Icke-diskriminering

1. All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden.
2. Inom tillämpningsområdet för fördragen, och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild bestämmelse i dem, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.

 • CJEU Case C-528/13 /Judgment
  Geoffrey Léger v Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes and Etablissement français du sang
  Decision date:
  29 Apr 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Public Health
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2015:288
 • United Kingdom / Court of Appeal, civil division / A2/2013/3062
  Benkharbouche/Janah v Sudan Embassy/Libya
  Decision date:
  05 Feb 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • Germany / Federal Social Court / B 11 AL 5/14 R
  Woman v Employment Agency
  Decision date:
  06 Aug 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Germany / Federal Social Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • CJEU - C 354/13 / Opinion
  FOA, acting on behalf of Karsten Kaltoft v Kommunernes Landsforening (KL), acting on behalf of the Municipality of Billund
  Decision date:
  17 Jul 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Jääskinen
  Type:
  Opinion
 • CJEU Case C-528/13 / Opinion
  Geoffrey Léger v Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes and Etablissement français du sang
  Decision date:
  17 Jul 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Public Health
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:2112
 • CJEU - C 356/12 / Judgment
  Glatzel
  Decision date:
  22 May 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  COURT (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
 • Poland / Supreme Court / I PK 276/13
  S.W. v Polish Railways
  Decision date:
  09 May 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Poland / Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • CJEU Case C-483/12 / Judgment
  Pelckmans Turnhout NV v Walter Van Gastel Balen NV and Others
  Decision date:
  08 May 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:304
 • Greece / Council of State / 1113/2014
  A natural person v the Minister of Justice
  Decision date:
  20 Mar 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Council of State
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • Luxembourg / Administrative Court / 29435Ca
  Mme ... et consorts v ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers
  Decision date:
  11 Feb 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Luxembourg / Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security

67 results found

0 results found

4 results found

0 results found

3 results found

0 results found