You are here:

Artikel 21 - Icke-diskriminering

1. All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden.
2. Inom tillämpningsområdet för fördragen, och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild bestämmelse i dem, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.

 • CJEU - C 195/12 / Opinion
  Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA v Région wallonne Région wallonne
  Decision date:
  08 May 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Type:
  Opinion
 • CJEU Case C-87/12 /Judgment
  Kreshnik Ymeraga and Others v Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration.
  Decision date:
  08 May 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:291
 • Ireland / High Court / [2013] IEHC 246
  EB (A minor suing by her mother and next friend AB), JB (A minor suing by her mother and next friend AB), WB (A minor suing by her mother and next friend AB), AB and FBK v The Minister for Justice and Equality
  Decision date:
  30 Apr 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • France / State Council / 352393
  Mrs A, an agent of the Electricity Transmission network v the State
  Decision date:
  13 Mar 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  State Council
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  FR:CESSR:2013:352393.20130313
 • Germany / Higher Administrative Court of Baden-Württemberg / A 9 S 1872/12
  Cameroonian citizen v Federal Office for Migration and Refugees
  Decision date:
  07 Mar 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Higher Administrative Court of Baden-Württemberg
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • CJEU Case C-312/12 / Order
  Agim Ajdini v Belgian State
  Decision date:
  21 Feb 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Sixth Chamber
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:103
 • Cyprus / Supreme Court / 77/2012
  Thomas Kaoulla, Eleni Kaoulla v the Republic of Cyprus, through the Attorney General of the Republic
  Decision date:
  13 Feb 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Cyprus / Supreme Court of Cyprus
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
 • Italy / Regional Administrative Tribunal, Rome, Second section / 633
  A.N.D.E. v Comune di Civitavecchia
  Decision date:
  21 Jan 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Italy / Regional Administrative Tribunal (T.A.R.) – Rome (Second section)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU - C 571/10 / Judgment
  Servet Kamberaj v Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano
  Decision date:
  24 Apr 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - Joined cases C 628/10 P and C 14/11 P / Opinion
  Alliance One International Inc. and Others v European Commission and Others
  Decision date:
  12 Jan 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion

67 results found

0 results found

4 results found

0 results found

3 results found

0 results found