You are here:

Artikel 21 - Icke-diskriminering

1. All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden.
2. Inom tillämpningsområdet för fördragen, och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild bestämmelse i dem, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.

  • Spain / High Court, social division / 28/2014
    Federation of services to citizenship of CCOO (Trade Union Workers Commission), Federation of Transport, Communication and Sea Workers of UGT (Workers General Union), Unión Sindical Obrera, Intercentros Unipost S.A. committee, union section USO, union section CGT and union section UGT
    Decision date:
    11 Feb 2014
    Deciding body type:
    National Court/Tribunal
    Deciding body:
    Spain / Spanish High Court (Social Division, section 1)
    Type:
    Decision
    Policy area:
    Employment and social policy
  • CJEU - Joined Cases C 199/12 to C 201/12 / Judgment
    X., Y. and Z. v Minister voor Immigratie en Asiel
    Decision date:
    07 Nov 2013
    Deciding body type:
    Court of Justice of the European Union
    Deciding body:
    General Court (Fourth Chamber)
    Type:
    Decision
  • CJEU - C 195/12 / Judgment
    Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA v Région wallonne Région wallonne
    Decision date:
    26 Sep 2013
    Deciding body type:
    Court of Justice of the European Union
    Deciding body:
    General Court (Fourth Chamber)
    Type:
    Decision
  • CJEU - C 476/11 / Judgment
    HK Danmark, acting on behalf of Glennie Kristensen, v Experian A/S
    Decision date:
    26 Sep 2013
    Deciding body type:
    Court of Justice of the European Union
    Deciding body:
    European Court of Justice (Second Chamber)
    Type:
    Decision
  • CJEU - C 356/12 / Opinion
    Glatzel
    Decision date:
    18 Jul 2013
    Deciding body type:
    Court of Justice of the European Union
    Deciding body:
    Advocate General Bot
    Type:
    Opinion
  • CJEU Case C-234/12 / Judgment
    Sky Italia Srl v Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
    Decision date:
    18 Jul 2013
    Deciding body type:
    Court of Justice of the European Union
    Deciding body:
    Court (Second Chamber)
    Type:
    Decision
    Policy area:
    Audiovisual and media
    ECLI (European case law identifier):
    ECLI:EU:C:2013:496
  • ECtHR / Application no. 35943/10 / Judgment
    Vona v Hungary
    Decision date:
    09 Jul 2013
    Deciding body type:
    European Court of Human Rights
    Deciding body:
    European Court of Human Rights
    Type:
    Decision
  • CJEU Case C-234/12 / Opinion
    Sky Italia Srl v Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
    Decision date:
    16 May 2013
    Deciding body type:
    Court of Justice of the European Union
    Deciding body:
    Advocate General
    Type:
    Opinion
    Policy area:
    Audiovisual and media
    ECLI (European case law identifier):
    ECLI:EU:C:2013:323
  • CJEU - C 195/12 / Opinion
    Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA v Région wallonne Région wallonne
    Decision date:
    08 May 2013
    Deciding body type:
    Court of Justice of the European Union
    Type:
    Opinion
  • CJEU Case C-87/12 /Judgment
    Kreshnik Ymeraga and Others v Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration.
    Decision date:
    08 May 2013
    Deciding body type:
    Court of Justice of the European Union
    Deciding body:
    Court (Second Chamber)
    Type:
    Decision
    Policy area:
    Justice, freedom and security
    ECLI (European case law identifier):
    ECLI:EU:C:2013:291

67 results found

0 results found

4 results found

0 results found

3 results found

0 results found