You are here:

Artikolu 21 - Non-diskriminazzjoni

1. Kull diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, ir-razza, il-kulur, l-oriġini etnika jew soċjali, ilkaratteristiċi ġenetiċi, il-lingwa, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-opinjoni politika jew xi opinjoni oħra, l-appartenenza għal minoranza nazzjonali, il-proprjetà, it-twelid, id-diżabbiltà, l-età, jew l-orjentazzjoni sesswali għandha tkun projbita.
2. Fil-kamp ta' applikazzjoni tat-Trattati u mingħajr preġudizzju għal kull dispożizzjoni speċifika tagħhom, kull diskriminazzjoni minħabba n-nazzjonalità hi pprojbita.

 • Greece / Council of State / 1113/2014
  A natural person v the Minister of Justice
  Decision date:
  20 Mar 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Council of State
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • Luxembourg / Administrative Court / 29435Ca
  Mme ... et consorts v ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers
  Decision date:
  11 Feb 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Luxembourg / Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Spain / High Court, social division / 28/2014
  Federation of services to citizenship of CCOO (Trade Union Workers Commission), Federation of Transport, Communication and Sea Workers of UGT (Workers General Union), Unión Sindical Obrera, Intercentros Unipost S.A. committee, union section USO, union section CGT and union section UGT
  Decision date:
  11 Feb 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Spain / Spanish High Court (Social Division, section 1)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • CJEU - Joined Cases C 199/12 to C 201/12 / Judgment
  X., Y. and Z. v Minister voor Immigratie en Asiel
  Decision date:
  07 Nov 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 195/12 / Judgment
  Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA v Région wallonne Région wallonne
  Decision date:
  26 Sep 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 476/11 / Judgment
  HK Danmark, acting on behalf of Glennie Kristensen, v Experian A/S
  Decision date:
  26 Sep 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 356/12 / Opinion
  Glatzel
  Decision date:
  18 Jul 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Bot
  Type:
  Opinion
 • CJEU Case C-234/12 / Judgment
  Sky Italia Srl v Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
  Decision date:
  18 Jul 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Audiovisual and media
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:496
 • ECtHR / Application no. 35943/10 / Judgment
  Vona v Hungary
  Decision date:
  09 Jul 2013
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  European Court of Human Rights
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-234/12 / Opinion
  Sky Italia Srl v Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
  Decision date:
  16 May 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Audiovisual and media
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:323

67 results found

0 results found

4 results found

0 results found

3 results found

0 results found