You are here:

Artikolu 21 - Non-diskriminazzjoni

1. Kull diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, ir-razza, il-kulur, l-oriġini etnika jew soċjali, ilkaratteristiċi ġenetiċi, il-lingwa, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-opinjoni politika jew xi opinjoni oħra, l-appartenenza għal minoranza nazzjonali, il-proprjetà, it-twelid, id-diżabbiltà, l-età, jew l-orjentazzjoni sesswali għandha tkun projbita.
2. Fil-kamp ta' applikazzjoni tat-Trattati u mingħajr preġudizzju għal kull dispożizzjoni speċifika tagħhom, kull diskriminazzjoni minħabba n-nazzjonalità hi pprojbita.

 • CJEU - C 61/08 / Judgment
  European Commission v Greece
  Decision date:
  24 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-391/09 / Judgment
  Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Paweł Wardyn v Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius
  Decision date:
  12 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:291
 • CJEU Case C-34/09 / Judgment
  Gerardo Ruiz Zambrano v Office national de l’emploi (ONEm)
  Decision date:
  08 Mar 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:124
 • CJEU - C 236/09 / Judgment
  Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL and Others v Conseil des ministres
  Decision date:
  01 Mar 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 356/09 / Judgment
  Pensionsversicherungsanstalt v Christine Kleist
  Decision date:
  18 Nov 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-34/09 / Opinion
  Gerardo Ruiz Zambrano v Office national de l’emploi (ONEm)
  Decision date:
  30 Sep 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:560
 • CJEU - Case C-555/07 / Judgment
  Seda Kücükdeveci v Swedex GmbH & Co. KG
  Decision date:
  19 Jan 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:21
 • CJEU - T 185/05 / Judgment
  Italian Republic v Commission of the European Communities
  Decision date:
  20 Nov 2008
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court of First Instance of the European Communities
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 303/06 / Judgment
  S. Coleman v Attridge Law and Steve Law
  Decision date:
  17 Jul 2008
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 267/06 / Judgment
  Tadao Maruko v Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen
  Decision date:
  01 Apr 2008
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2008:179

67 results found

0 results found

4 results found

0 results found

3 results found

0 results found