You are here:

Член 21 - Недискриминация

 1. Забранена е всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.
 2. В областта на прилагане на Договорите и без да се засягат техните особени разпоредби, се забранява всяка форма на дискриминация, основана на гражданството.

 • Romania / Constitutional Court / 187D/2011
  Flaviu Ciopec
  Decision date:
  16 Feb 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Romania / The Romanian Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • CJEU - Joined cases C 628/10 P and C 14/11 P / Opinion
  Alliance One International Inc. and Others v European Commission and Others
  Decision date:
  12 Jan 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 447/09 / Judgment
  Reinhard Prigge and Others v Deutsche Lufthansa AG
  Decision date:
  13 Sep 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - Joined cases C 297/10 and C 298/10 / Judgment
  Sabine Hennigs v Eisenbahn-Bundesamt, and Land Berlin v Alexander Mai
  Decision date:
  08 Sep 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • Italy / Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro / 2940 R.G.
  Maternity benefits for stateless person
  Decision date:
  09 Aug 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Firenze, Employment Section
  Type:
  Decision
 • Netherlands / District Court The Hague / 398200
  Foundation to Combat Anti-Semitism v the football club ADO The Hague
  Decision date:
  09 Aug 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  District Court The Hague
  Type:
  Decision
 • Austria / Supreme Administrative Court / 6Ob246/10k
  Physician claims discrimination because of age
  Decision date:
  17 Jul 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:AT:OGH0002:2011:0060OB00246.10K.0718.000
 • Cyprus / Supreme Court / 287/2008
  Avgoustina Xatziavraam v The Cooperative Credit Company of Morphou
  Decision date:
  11 Jul 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
 • Netherlands / Equal Treatment Commission / 2010-0304
  Mr ... v Control Finance B.V.
  Decision date:
  27 Jun 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Equal Treatment Commission
 • CJEU - C 20/10 / Order
  Cosimo Damiano Vino v Poste Italiane SpA
  Decision date:
  22 Jun 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Sixth Chamber)

67 results found

0 results found

4 results found

0 results found

3 results found

0 results found