You are here:

Artikel 21 - Icke-diskriminering

1. All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden.
2. Inom tillämpningsområdet för fördragen, och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild bestämmelse i dem, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.

 • CJEU - C 447/09 / Judgment
  Reinhard Prigge and Others v Deutsche Lufthansa AG
  Decision date:
  13 Sep 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - Joined cases C 297/10 and C 298/10 / Judgment
  Sabine Hennigs v Eisenbahn-Bundesamt, and Land Berlin v Alexander Mai
  Decision date:
  08 Sep 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • Italy / Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro / 2940 R.G.
  Maternity benefits for stateless person
  Decision date:
  09 Aug 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Firenze, Employment Section
  Type:
  Decision
 • Netherlands / District Court The Hague / 398200
  Foundation to Combat Anti-Semitism v the football club ADO The Hague
  Decision date:
  09 Aug 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  District Court The Hague
  Type:
  Decision
 • Austria / Supreme Administrative Court / 6Ob246/10k
  Physician claims discrimination because of age
  Decision date:
  17 Jul 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:AT:OGH0002:2011:0060OB00246.10K.0718.000
 • Cyprus / Supreme Court / 287/2008
  Avgoustina Xatziavraam v The Cooperative Credit Company of Morphou
  Decision date:
  11 Jul 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
 • Netherlands / Equal Treatment Commission / 2010-0304
  Mr ... v Control Finance B.V.
  Decision date:
  27 Jun 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Equal Treatment Commission
 • CJEU - C 20/10 / Order
  Cosimo Damiano Vino v Poste Italiane SpA
  Decision date:
  22 Jun 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Sixth Chamber)
 • Italy / Tribunale di Vicenza /
  Additional requirements to issue a certification of adequate housing
  Decision date:
  27 May 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Vicenza
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 47/08 / Judgment
  European Commission v Belgium
  Decision date:
  24 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision

67 results found

0 results found

4 results found

0 results found

3 results found

0 results found