You are here:

Artikel 21 - Icke-diskriminering

1. All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden.
2. Inom tillämpningsområdet för fördragen, och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild bestämmelse i dem, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.

 • CJEU - C 447/09 / Judgment
  Reinhard Prigge and Others v Deutsche Lufthansa AG
  Decision date:
  13 Sep 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - Joined cases C 297/10 and C 298/10 / Judgment
  Sabine Hennigs v Eisenbahn-Bundesamt, and Land Berlin v Alexander Mai
  Decision date:
  08 Sep 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 20/10 / Order
  Cosimo Damiano Vino v Poste Italiane SpA
  Decision date:
  22 Jun 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Sixth Chamber)
 • CJEU - C 47/08 / Judgment
  European Commission v Belgium
  Decision date:
  24 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 50/08 / Judgment
  European Commission v French Republic
  Decision date:
  24 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 51/08 / Judgment
  European Commission v Luxembourg
  Decision date:
  24 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 52/08 / Judgment
  European Commission v Portugal
  Decision date:
  24 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 53/08 / Judgment
  European Commission v Austria
  Decision date:
  24 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 54/08 / Judgment
  European Commission v Germany
  Decision date:
  24 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 61/08 / Judgment
  European Commission v Greece
  Decision date:
  24 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision

67 results found

0 results found

4 results found

0 results found

3 results found

0 results found