You are here:

Artikel 21 - Icke-diskriminering

1. All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden.
2. Inom tillämpningsområdet för fördragen, och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild bestämmelse i dem, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.

 • Italy / Court of Cassation, Civil Division / 13332
  Enunciation of "principle in the interest of the law"
  Decision date:
  27 Apr 2010
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court of Justice
  Type:
  Decision
 • France / Court of Cassation / 09-65.853
  Mrs X v Health Insurance Fund
  Decision date:
  11 Mar 2010
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Cour de Cassation
  Type:
  Decision
 • CJEU - Case C-555/07 / Judgment
  Seda Kücükdeveci v Swedex GmbH & Co. KG
  Decision date:
  19 Jan 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:21
 • Luxembourg / Tribunal d’arrondissement de Luxembourg / 184/09
  Impact on marriage of a change of sex
  Decision date:
  30 Sep 2009
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of first instance
  Type:
  Decision
 • CJEU - T 185/05 / Judgment
  Italian Republic v Commission of the European Communities
  Decision date:
  20 Nov 2008
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court of First Instance of the European Communities
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 303/06 / Judgment
  S. Coleman v Attridge Law and Steve Law
  Decision date:
  17 Jul 2008
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 267/06 / Judgment
  Tadao Maruko v Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen
  Decision date:
  01 Apr 2008
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2008:179
 • CJEU - C 303/06 / Opinion
  S. Coleman v Attridge Law and Steve Law
  Decision date:
  31 Jan 2008
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 267/06 / Opinion
  Tadao Maruko v Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen
  Decision date:
  06 Sep 2007
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2007:486

67 results found

0 results found

4 results found

0 results found

3 results found

0 results found