You are here:

Článok 21 - Nediskriminácia

1. Zakazuje sa akákoľvek diskriminácia najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.
2. V rozsahu pôsobnosti zmlúv a bez toho, aby boli dotknuté ich osobitné ustanovenia, je zakázaná akákoľvek diskriminácia z dôvodu štátnej príslušnosti.

 • Italy / Court of Cassation, Civil Division / 13332
  Enunciation of "principle in the interest of the law"
  Decision date:
  27 Apr 2010
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court of Justice
  Type:
  Decision
 • France / Court of Cassation / 09-65.853
  Mrs X v Health Insurance Fund
  Decision date:
  11 Mar 2010
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Cour de Cassation
  Type:
  Decision
 • CJEU - Case C-555/07 / Judgment
  Seda Kücükdeveci v Swedex GmbH & Co. KG
  Decision date:
  19 Jan 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:21
 • Luxembourg / Tribunal d’arrondissement de Luxembourg / 184/09
  Impact on marriage of a change of sex
  Decision date:
  30 Sep 2009
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of first instance
  Type:
  Decision
 • CJEU - T 185/05 / Judgment
  Italian Republic v Commission of the European Communities
  Decision date:
  20 Nov 2008
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court of First Instance of the European Communities
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 303/06 / Judgment
  S. Coleman v Attridge Law and Steve Law
  Decision date:
  17 Jul 2008
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 267/06 / Judgment
  Tadao Maruko v Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen
  Decision date:
  01 Apr 2008
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2008:179
 • CJEU - C 303/06 / Opinion
  S. Coleman v Attridge Law and Steve Law
  Decision date:
  31 Jan 2008
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 267/06 / Opinion
  Tadao Maruko v Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen
  Decision date:
  06 Sep 2007
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2007:486

67 results found

0 results found

4 results found

0 results found

3 results found

0 results found