You are here:

Článok 21 - Nediskriminácia

1. Zakazuje sa akákoľvek diskriminácia najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.
2. V rozsahu pôsobnosti zmlúv a bez toho, aby boli dotknuté ich osobitné ustanovenia, je zakázaná akákoľvek diskriminácia z dôvodu štátnej príslušnosti.

 • Italy / Tribunale di Milano, Prima Sezione Civile /
  Offensive article on municipality website
  Decision date:
  21 Apr 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Tribunal of Milan, First Civil Section
  Type:
  Decision
 • France / Cour of Cassation, Social Chamber / 09-42535
  Royal Bourbon Industries v Appeal Court of Saint-Denis de la Réunion
  Decision date:
  23 Mar 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Cassation, Social Chamber
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-34/09 / Judgment
  Gerardo Ruiz Zambrano v Office national de l’emploi (ONEm)
  Decision date:
  08 Mar 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:124
 • CJEU - C 236/09 / Judgment
  Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL and Others v Conseil des ministres
  Decision date:
  01 Mar 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • Portugal / Tribunal Constitucional / Judgment 97/2011
  Scope of article 78a (1) of the Constitutional Court Act
  Decision date:
  09 Feb 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
 • Italy / Tribunal of Bolzano / 20/12/2010
  K v Autonomous Province of Bolzano
  Decision date:
  20 Dec 2010
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Tribunal of Bolzano
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 356/09 / Judgment
  Pensionsversicherungsanstalt v Christine Kleist
  Decision date:
  18 Nov 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-34/09 / Opinion
  Gerardo Ruiz Zambrano v Office national de l’emploi (ONEm)
  Decision date:
  30 Sep 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:560
 • Finland / eduskunnan oikeusasiamies / rigsdagens justitieombudsman - Decision no. 2018/4/09
  eduskunnan oikeusasiamies / rigsdagens justitieombudsman - Decision no. 2018/4/09
  Decision date:
  25 Aug 2010
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Parliamentary Ombudsman of Finland
 • Cyprus / Supreme Court / 1582/2008
  Thadd Correia, Savvas Savva v The Republic of Cyprus, through the Director of the Civil Registry and Migration Department
  Decision date:
  22 Jul 2010
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision

67 results found

0 results found

4 results found

0 results found

3 results found

0 results found