You are here:

Artikel 21 - Icke-diskriminering

1. All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden.
2. Inom tillämpningsområdet för fördragen, och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild bestämmelse i dem, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.

 • Italy / Tribunal of Bolzano / 20/12/2010
  K v Autonomous Province of Bolzano
  Decision date:
  20 Dec 2010
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Tribunal of Bolzano
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 356/09 / Judgment
  Pensionsversicherungsanstalt v Christine Kleist
  Decision date:
  18 Nov 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-34/09 / Opinion
  Gerardo Ruiz Zambrano v Office national de l’emploi (ONEm)
  Decision date:
  30 Sep 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:560
 • Finland / eduskunnan oikeusasiamies / rigsdagens justitieombudsman - Decision no. 2018/4/09
  eduskunnan oikeusasiamies / rigsdagens justitieombudsman - Decision no. 2018/4/09
  Decision date:
  25 Aug 2010
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Parliamentary Ombudsman of Finland
 • Cyprus / Supreme Court / 1582/2008
  Thadd Correia, Savvas Savva v The Republic of Cyprus, through the Director of the Civil Registry and Migration Department
  Decision date:
  22 Jul 2010
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
 • Italy / Court of Cassation, Civil Division / 13332
  Enunciation of "principle in the interest of the law"
  Decision date:
  27 Apr 2010
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court of Justice
  Type:
  Decision
 • France / Court of Cassation / 09-65.853
  Mrs X v Health Insurance Fund
  Decision date:
  11 Mar 2010
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Cour de Cassation
  Type:
  Decision
 • CJEU - Case C-555/07 / Judgment
  Seda Kücükdeveci v Swedex GmbH & Co. KG
  Decision date:
  19 Jan 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:21
 • Luxembourg / Tribunal d’arrondissement de Luxembourg / 184/09
  Impact on marriage of a change of sex
  Decision date:
  30 Sep 2009
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of first instance
  Type:
  Decision
 • CJEU - T 185/05 / Judgment
  Italian Republic v Commission of the European Communities
  Decision date:
  20 Nov 2008
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court of First Instance of the European Communities
  Type:
  Decision

67 results found

0 results found

4 results found

0 results found

3 results found

0 results found