You are here:

Artikel 21 - Icke-diskriminering

1. All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden.
2. Inom tillämpningsområdet för fördragen, och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild bestämmelse i dem, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.

 • CJEU - C 50/08 / Judgment
  European Commission v French Republic
  Decision date:
  24 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 51/08 / Judgment
  European Commission v Luxembourg
  Decision date:
  24 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 52/08 / Judgment
  European Commission v Portugal
  Decision date:
  24 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 53/08 / Judgment
  European Commission v Austria
  Decision date:
  24 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 54/08 / Judgment
  European Commission v Germany
  Decision date:
  24 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 61/08 / Judgment
  European Commission v Greece
  Decision date:
  24 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-391/09 / Judgment
  Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Paweł Wardyn v Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius
  Decision date:
  12 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:291
 • Netherlands / District Court The Hague / 09/753472-08
  Responsibility of a website administrator for the content of the website
  Decision date:
  12 May 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  District Court
  Type:
  Decision
 • Italy / Tribunale di Milano, Prima Sezione Civile /
  Offensive article on municipality website
  Decision date:
  21 Apr 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Tribunal of Milan, First Civil Section
  Type:
  Decision
 • France / Cour of Cassation, Social Chamber / 09-42535
  Royal Bourbon Industries v Appeal Court of Saint-Denis de la Réunion
  Decision date:
  23 Mar 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Cassation, Social Chamber
  Type:
  Decision

67 results found

0 results found

4 results found

0 results found

3 results found

0 results found