You are here:

Artikel 21 - Icke-diskriminering

1. All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden.
2. Inom tillämpningsområdet för fördragen, och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild bestämmelse i dem, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.

 • CJEU Case C-391/09 / Judgment
  Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Paweł Wardyn v Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius
  Decision date:
  12 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:291
 • CJEU Case C-34/09 / Judgment
  Gerardo Ruiz Zambrano v Office national de l’emploi (ONEm)
  Decision date:
  08 Mar 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:124
 • CJEU - C 236/09 / Judgment
  Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL and Others v Conseil des ministres
  Decision date:
  01 Mar 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 356/09 / Judgment
  Pensionsversicherungsanstalt v Christine Kleist
  Decision date:
  18 Nov 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-34/09 / Opinion
  Gerardo Ruiz Zambrano v Office national de l’emploi (ONEm)
  Decision date:
  30 Sep 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:560
 • CJEU - Case C-555/07 / Judgment
  Seda Kücükdeveci v Swedex GmbH & Co. KG
  Decision date:
  19 Jan 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:21
 • CJEU - T 185/05 / Judgment
  Italian Republic v Commission of the European Communities
  Decision date:
  20 Nov 2008
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court of First Instance of the European Communities
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 303/06 / Judgment
  S. Coleman v Attridge Law and Steve Law
  Decision date:
  17 Jul 2008
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 267/06 / Judgment
  Tadao Maruko v Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen
  Decision date:
  01 Apr 2008
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2008:179
 • CJEU - C 303/06 / Opinion
  S. Coleman v Attridge Law and Steve Law
  Decision date:
  31 Jan 2008
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion

67 results found

0 results found

4 results found

0 results found

3 results found

0 results found