eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

Članak 21 - Nediskriminacija

Članak 21 - Nediskriminacija

1. Zabranjuje se bilo kakva diskriminacija na temelju spola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, roñenja, invalidnosti, dobi ili spolnog usmjerenja. 2. Unutar područja primjene Ugovorâ i ne dovodeći u pitanje bilo koju njihovu posebnu odredbu, zabranjena je svaka diskriminacija na temelju državljanstva.
 • Text:
  Source:
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
 • Tadao Maruko v Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2007:486

0 results found

0 results found

0 results found