You are here:

Articolul 21 - Nediscriminarea

(1) Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.
(2) În domeniul de aplicare a tratatelor și fără a aduce atingere dispozițiilor speciale ale acestora, se interzice orice discriminare pe motiv de cetățenie.

 • CJEU - C 303/06 / Opinion
  S. Coleman v Attridge Law and Steve Law
  Decision date:
  31 Jan 2008
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 267/06 / Opinion
  Tadao Maruko v Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen
  Decision date:
  06 Sep 2007
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2007:486

67 results found

0 results found

4 results found

0 results found

3 results found

0 results found