You are here:

Член 21 - Недискриминация

 1. Забранена е всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.
 2. В областта на прилагане на Договорите и без да се засягат техните особени разпоредби, се забранява всяка форма на дискриминация, основана на гражданството.

 • Italy / Tribunale di Vicenza /
  Additional requirements to issue a certification of adequate housing
  Decision date:
  27 May 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Vicenza
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 47/08 / Judgment
  European Commission v Belgium
  Decision date:
  24 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 50/08 / Judgment
  European Commission v French Republic
  Decision date:
  24 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 51/08 / Judgment
  European Commission v Luxembourg
  Decision date:
  24 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 52/08 / Judgment
  European Commission v Portugal
  Decision date:
  24 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 53/08 / Judgment
  European Commission v Austria
  Decision date:
  24 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 54/08 / Judgment
  European Commission v Germany
  Decision date:
  24 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 61/08 / Judgment
  European Commission v Greece
  Decision date:
  24 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-391/09 / Judgment
  Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Paweł Wardyn v Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius
  Decision date:
  12 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:291
 • Netherlands / District Court The Hague / 09/753472-08
  Responsibility of a website administrator for the content of the website
  Decision date:
  12 May 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  District Court
  Type:
  Decision

67 results found

0 results found

4 results found

0 results found

3 results found

0 results found