You are here:

Artikel 21 - Icke-diskriminering

1. All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden.
2. Inom tillämpningsområdet för fördragen, och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild bestämmelse i dem, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.

 • CJEU Case C-406/15 / Opinion
  Petya Milkova v Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol
  Decision date:
  27 Oct 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:824
 • CJEU - C-221/15 / Judgment
  Etablissements Fr. Colruyt
  Decision date:
  21 Sep 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Sixth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Internal market
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:704
 • CJEU Case C-188/15 / Opinion
  Asma Bougnaoui and Association de défense des droits de l’homme (ADDH) v Micropole SA
  Decision date:
  13 Jul 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:553
 • Cyprus / Supreme Court / Appeal Nos. 42/2013, 43/2013, 44/2013 and 45/2013
  Kristian Bekefi et al v The Republic of Cyprus through the Minister of the Interior
  Decision date:
  30 Jun 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court, Appeal Jurisdiction
  Type:
  Decision
 • CJEU - C-122/15 / Judgment
  Preliminary Ruling Request from the Finnish Administrative Court
  Decision date:
  02 Jun 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:391
 • CJEU - C-221/15 / Opinion
  Openbaar Ministerie v. Etablissements Fr. Colruyt NV
  Decision date:
  21 Apr 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:288
 • Poland / Supreme Court / IV CSK 270/15
  S.W. v University Hospital
  Decision date:
  16 Mar 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 122/15 / Opinion
  Preliminary Ruling Request from the Finnish Administrative Court
  Decision date:
  28 Jan 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:65
 • Belgium / Constitutional Court / 2/2016
  The Institute for the equality for women and a private individual (anonymous) v Council of Ministers
  Decision date:
  14 Jan 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 432/14 / Judgment
  O v Bio Philippe Auguste SARL
  Decision date:
  01 Oct 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Seventh Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2015:643

67 results found

0 results found

4 results found

0 results found

3 results found

0 results found