You are here:

Artikel 21 - Icke-diskriminering

1. All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden.
2. Inom tillämpningsområdet för fördragen, och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild bestämmelse i dem, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.

 • CJEU Case C-68/17 / Opinion
  IR v JQ.
  Decision date:
  31 May 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:363
 • Czech Republic / The Supreme Court / 30 Cdo 4231/2016
  PLAINTIFF: WIS ENERGO MORAVSKÝ ŽIŽKOV S. R. O.AND WIS ENERGO KLADNO A. S., BOTH COMPANIES PRODUCING SOLAR ENERGY DEFENDANT: THE CZECH REPUBLIC, THE MINISTRY OF FINANCE
  Decision date:
  28 May 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  The Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Energy
 • CJEU Case C-414/16 / Judgment
  Vera Egenberger v Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.
  Decision date:
  17 Apr 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:257
 • CJEU Case C-482/16 / Judgment
  Georg Stollwitzer v ÖBB Personenverkehr AG
  Decision date:
  14 Mar 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:180
 • CJEU Joined Cases C-142/17 and C-143/17 / Order
  Manuela Maturi and Others v Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Fondazione Teatro dell’Opera di Roma v Manuela Maturi and Others and Catia Passeri v Fondazione Teatro dell’Opera di Roma
  Decision date:
  07 Feb 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Tenth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:68
 • CJEU Case T-625/16 / Judgment
  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. v European Chemicals Agency
  Decision date:
  30 Jan 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2018:44
 • CJEU Case C-483/16 / Opinion
  Zsolt Sziber v ERSTE Bank Hungary Zrt
  Decision date:
  16 Jan 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Policy area:
  Consumers
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:9
 • CJEU Case C-574/16 / Opinion
  Grupo Norte Facility SA v Angel Manuel Moreira Gómez
  Decision date:
  20 Dec 2017
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate Gnereal
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2017:1022
 • CJEU Case C-243/16 / Judgment
  Antonio Miravitlles Ciurana and Others v Contimark SA and Jordi Socias Gispert
  Decision date:
  14 Dec 2017
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2017:969
 • CJEU Case C-482/16 / Opinion
  Georg Stollwitzer v ÖBB Personenverkehr AG
  Decision date:
  23 Nov 2017
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2017:893

67 results found

0 results found

4 results found

0 results found

3 results found

0 results found