21
January
2019

Arbeta med romer: Lokala samhällens deltagande och egenmakt - Sammanfattning

I denna sammanfattande rapport presenteras de viktigaste slutsatserna från fältarbetet och FRA:s yttranden som grundar sig på dessa.

I den huvudsakliga rapporten, Working with Roma: Participation and Empowerment of local communities, framläggs detaljerade slutsatser som dragits på grundval av fältarbetet. Det finns dessutom 21 studier av lokalsamhällen från de 11 deltagande EU-medlemsstaterna, samt videoklipp och annat material, som åtföljer den huvudsakliga rapporten, tillgängliga på projektets webbsida.