21
January
2019

Да работим заедно с ромите: участие и разширяване на възможностите пред местните общности - Резюме

Настоящото резюме представя основните констатации от работата на място и становищата на Агенцията за основните права, формулирани въз основа на тях.

Основният доклад „Да работим с ромите: участие и увеличаване на възможностите за местните общности“ представя подробни констатации от работата на място. Освен това основният доклад е придружен от проучвания в 21 населени места от 11-те участващи държави — членки на ЕС, както и от видеоклипове и други материали, които са на разположение на уебстраницата на проекта.