21
January
2019

Spolupráca s Rómami: Účasť miestnych komunít a posilnenie ich postavenia - Zhrnutie

V tejto súhrnnej správe sa uvádzajú najpodstatnejšie zistenia terénnej práce a stanoviská agentúry FRA, ktoré z nich vyplývajú.

Hlavná správa, Spolupráca s  Rómami: Účasť a  posilnenie postavenia miestnych komunít, obsahuje podrobné zistenia terénnej práce. K hlavnej správe je okrem toho pripojených dvadsaťjeden miestnych štúdií z jedenástich zúčastnených členských štátov EÚ, ako aj videá a iné materiály. Všetky sú k dispozícii na webovej stránke projektu.