21
January
2019

Darbas su romais. Vietos bendruomenių dalyvavimas ir galių joms suteikimas - Santrauka

Šioje suvestinėje ataskaitoje pateikiamos pagrindinės duomenų rinkimo vietoje išvados ir jomis pagrįstos FRA nuomonės.

Pagrindinėje ataskaitoje „Darbas su romais. Vietos bendruomenių dalyvavimas“ pateikiamos išsamios duomenų rinkimo vietoje išvados. Be to, su pagrindine ataskaita pateikiami tyrimai iš dvidešimt vienos vietovės vienuolikoje dalyvaujančių ES valstybių narių, taip pat vaizdo įrašai ir kita medžiaga, su kuria galima susipažinti projekto interneto svetainėje.