You are here:
Publication date: 21 January 2019

Romaniyhteisöjen osallistuminen ja osallistaminen paikallistasolla - Tiivistelmä

Tässä tiivistelmäraportissa esitellään kenttätutkimuksen keskeiset havainnot ja niihin perustuvat FRA:n lausunnot.

Overview

Pääraportissa, Romaniyhteisöjen osallistuminen ja osallistaminen paikallistasolla, esitellään kenttätutkimuksen yksityiskohtaiset havainnot. Pääraporttia täydentävät lisäksi 21 paikkakuntatutkimusta EU:n 11 osallistuvasta jäsenvaltiosta sekä videot ja muut materiaalit, ja ne ovat saatavilla hankkeen verkkosivustolla.

Related