21
January
2019

Práce s Romy: Účast a posílení místních komunit - Shrnutí

Tato souhrnná zpráva představuje klíčová zjištění vyplývající z výzkumu v terénu a stanoviska FRA, která z nich vyplývají.

Hlavní zpráva nazvaná Working with Roma: Participation and Empowerment of local communities (Práce s Romy: Účast a posílení místních komunit) předkládá podrobná zjištění vyplývající z výzkumu v terénu. Kromě toho jsou k hlavní zprávě připojené a na webové stránce projektu dostupné studie z 21 lokalit v 11 zúčastněných členských státech EU i videa a další materiály.