21
January
2019

Delo z Romi: udeležba in krepitev vloge lokalnih skupnosti - Povzetek

To zbirno poročilo predstavlja ključne ugotovitve terenskega dela in mnenja agencije FRA, ki izhajajo iz njih.

Glavno poročilo, Working with Roma: Participation and Empowerment of local communities (Delo z Romi: udeležba in krepitev vloge lokalnih skupnosti), predstavlja podrobne ugotovitve terenskega dela. Poleg glavnega poročila je na voljo 21 krajevnih študij iz enajstih sodelujočih držav članic EU ter videoposnetki in drugo gradivo, ki so na voljo na spletni strani projekta.