21
January
2019

Rad s Romima: sudjelovanje i osnaživanje lokalnih zajednica - Sažetak

U ovom se sažetom izvješću iznose ključni rezultati terenskog rada i mišljenja Agencije za temeljna prava donesena na temelju tih rezultata.

U glavnom se izvješću, „Rad s Romima: sudjelovanje i osnaživanje lokalnih zajednica”, iznose detaljni rezultati terenskog rada. Uz to, na internetskoj stranici projekta dostupna su i istraživanja provedena u 21 mjestu u 11 država članica EU-a, kao i videozapisi te drugi materijali priloženi glavnom izvješću.