21
January
2019

Koostöö romadega: kohalike kogukondade osalemine ja nende võimestamine - Kokkuvõte

Käesolevas koondaruandes esitatakse välitööde põhitulemused ja nendel põhinevad FRA arvamused.

Põhiaruandes „Koostöö romadega: kohalike kogukondade osalemine ja nende mõjuvõimu suurendamine“ esitatakse välitööde üksikasjalikud tulemused. Lisaks on projekti veebilehel kättesaadavad 11 Euroopa Liidu liikmesriigi 21 piirkonna uuringud ning videod ja muud põhiaruandele lisatud materjalid.