You are here:
Publication date: 21 January 2019

Koostöö romadega: kohalike kogukondade osalemine ja nende võimestamine - Kokkuvõte

Käesolevas koondaruandes esitatakse välitööde põhitulemused ja nendel põhinevad FRA arvamused.

Overview

Põhiaruandes „Koostöö romadega: kohalike kogukondade osalemine ja nende mõjuvõimu suurendamine“ esitatakse välitööde üksikasjalikud tulemused. Lisaks on projekti veebilehel kättesaadavad 11 Euroopa Liidu liikmesriigi 21 piirkonna uuringud ning videod ja muud põhiaruandele lisatud materjalid.

Related