21
January
2019

Darbs ar romiem. Vietējo kopienu līdzdalība un iespēju vairošana - Kopsavilkums

Šajā kopsavilkuma ziņojumā ir izklāstīti galvenie konstatējumi, kas gūti praktiskajā darbā, un no tiem izrietošie FRA atzinumi.

Galvenajā ziņojumā “Darbs ar romiem. Vietējo kopienu līdzdalība un iespēju vairošana” ir sniegts praktiskajā darbā gūto konstatējumu sīks izklāsts. Turklāt galvenajam ziņojumam ir pievienoti pētījumi no 21 apvidus 11 iesaistītajās ES dalībvalstīs, kā arī video un citi materiāli, kas ir pieejami arī projekta tiešsaistes lapā.