21
January
2019

Arbejde med romaer: inddragelse og selvstændiggørelse af lokalsamfund - Resumé

Denne sammenfattende rapport præsenterer de vigtigste resultater af feltarbejdet og FRA’s udtalelser, der er baseret på dem.

Hovedrapporten, Working with Roma: Participation and Empowerment of local communities, fremlægger detaljeret resultaterne af feltarbejdet. Derudover ledsages hovedrapporten af 21 lokale undersøgelser fra de 11 deltagende EU-medlemsstater samt videoer og andet materiale, der findes på projektets webside.