21
January
2019

Praca z Romami: Udział i wzmocnienie pozycji społeczności lokalnych - Podsumowanie

W niniejszym sprawozdaniu podsumowującym zaprezentowano najważniejsze ustalenia z prac terenowych i wynikające z nich opinie FRA.

W głównym sprawozdaniu, Praca z Romami: Udział i wzmocnienie pozycji społeczności lokalnych przedstawiono szczegółowe ustalenia z prac terenowych. Uzupełnienie głównego sprawozdania stanowi ponadto 21 lokalnych badań z  11 uczestniczących państw członkowskich UE, a także filmy i inne materiały, które są dostępne na stronie internetowej projektu.