You are here:

Člen 17 - Lastninska pravica

1. Vsakdo ima pravico imeti v posesti svojo zakonito pridobljeno lastnino, jo uporabljati, z njo razpolagati in jo komu zapustiti. Lastnina se nikomur ne sme odvzeti, razen v javno korist v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon, vendar le proti pravični in pravočasni odškodnini za njeno izgubo. Uživanje lastnine se lahko uredi z zakonom, kolikor je to potrebno zaradi splošnega interesa.
2. Zagotovljeno je varstvo intelektualne lastnine.

 • CJEU Case C-161/17 / Opinion
  Land Nordrhein-Westfalen v Dirk Renckhoff
  Decision date:
  25 Apr 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:279
 • Sweden / Administrative Court of Appeal in Stockholm / 2597-17
  Borderlight Ltd. (a communications company) vs. Uppsalahem (a property owner and landowner) and/or Telenor (the contracted communications operator for the properties in question)
  Decision date:
  04 Apr 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Administrative Court of Appeal in Stockholm
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
 • CJEU Case C-568/16 / Judgment
  Rasool Entertainment GmbH and Staatsanwaltschaft Stuttgart v Faiz Rasool.
  Decision date:
  22 Mar 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:211
 • CJEU Joined Cases C-52/16 and C-113/16 / Judgment
  'SEGRO' Kft. v Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala and Günther Horváth v Vas Megyei Kormányhivatal
  Decision date:
  06 Mar 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Free movement and equality
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:157
 • CJEU Case C-322/16 / Judgment
  Global Starnet Ltd v Ministero dell'Economia e delle Finanze and Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato
  Decision date:
  20 Dec 2017
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2017:985
 • Austria / Constitutional Court / G44/2017 ua
  Booking.com v Austria
  Decision date:
  29 Sep 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
 • Spain / Supreme Court / 1308/2017
  Regional Government of Aragón v Endesa Generación
  Decision date:
  18 Jul 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of Spain
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-322/16 / Opinion
  Global Starnet Ltd v Ministero dell'Economia e delle Finanze and Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato. Request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato.
  Decision date:
  08 Jun 2017
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2017:442
 • CJEU T‐720/14 / Judgment
  Arkady Romanovich Rotenberg v. Council of the European Union
  Decision date:
  30 Nov 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  The General Court (Ninth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  External trade
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:689
 • CJEU C‑442/14 / Judgment
  Bayer CropScience SA‐NV and Stichting De Bijenstichting v. College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Decision date:
  23 Nov 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Environment
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:890

56 results found

0 results found

1 results found

0 results found

4 results found

0 results found