You are here:

Rzetelny proces karny w ujęciu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

The fair trial in the perspective of the European Charter of Fundamental Rights and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

Author(s):
Skowron, A.
Published in:
Prokuratura i Prawo, 2017
Page numbers:
pp 5-34
Publication year:
2017