You are here:

EU-strafferetten og individets grundlæggende rettigheder

EU Criminal Law and the Fundamental Rights of the Individual

Author(s):
Vestergaard, J.
Published in:
Tidsskrift for Kriminalret, 2016
Page numbers:
pp 429-444
Publication year:
2016