You are here:

Stosowanie prawa UE przez państwa członkowskie z perspektywy Trybunału Sprawiedliwości - od pełnej zgodności między Kartą i prawem UE do barier proceduralnych ją niweczących

The application of the European Union law by the Member States from the perspective of the Court of Justice – from the full compatibility between the Charter and the European Union law to the procedural barriers nullifying the Charter

Author(s):
Safjan, M. & Düsterhaus, D.
Published in:
Europejski Przegląd Sądowy, 2016
Page numbers:
pp 10-18
Publication year:
2016