You are here:

Európsky zatykač a Charta základných práv Európskej únie

The European arrest warrant and the Charter of Fundamental Rights of the European Union

Author(s):
Jánošíková, M.
Published in:
Bulletin Slovenskej Advokácie, 2016
Page numbers:
pp 35-37
Publication year:
2016